Muafiyet ve İntibak İşlemleri

yönetim kurulu kararı