Hakkımızda

KULÜP BİLGİLERİ

Prototip Motorlu Araçlar Öğrenci Kulübü’nün (P.M.A.K.) ilk kurulumu, A.K.Ü. Öğrenci Kulüpleri Yönerge Hükümleri gereğince 21.12.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, mevzuat güncellenmesi nedeniyle A.K.Ü. Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi Hükümleri gereğince yapılan başvuru sonucundaki A.K.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 04/12/2013 tarih ve 955-12033 sayı no’lu yazısında belirtilen kabul üzerine, oluşturulan yeni Genel Kurulu ile 20.12.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 2014 Akademik yılı sürecinde faaliyetlerini adı geçen Yönerge Hükümleri’ne göre yürütmesi planlanmış ve 2015 Akademik yılı içinde ilgili Yönerge Hükümleri gereğince güncelleme işlemleri ve başvurusu yapılmıştır.

A.K.Ü. Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi Hükümleri paralelinde, 2013 Akademik yılı için Kulüp kurulumu ile ilgili olarak, A.K.Ü. Çay M.Y.O.’nun muhtelif Programları’nda eğitim gören 28 öğrencimiz Kurucu Üye olarak başvuruda bulunmuş olup, Yönerge Hükümleri Madde (4-d)’de belirtilen gereklilik, A.K.Ü. Çay M.Y.O. Müdür Yrd. -Motorlu Arç. ve Ulş. Tekn. Bölüm Bşk. V. – Öğr. Grv. Hasan ORUNCAK tarafından yürütülmektedir.

2013 Akademik yılında Kurucu Kulüp Başkanlığı görevine Otomotiv Tekn. Prg. öğrencisi Murat ÖNER seçilmiş olup, 2014 Akademik yılı için yapılan seçim sonrası Kulüp Başkanlığı görevine Otomotiv Tekn. Prg. öğrencisi Ayhan GÜRLEMEZ ve 2015 Akademik yılı içinde Otomotiv Tekn. Prg. öğrencisi Mert AVCI’ya ilgili görev verilmiştir.

Kurulumundan itibaren aktif faaliyetler içerisinde bulunmaya çalışan Kulüb’ümüz, A.K.Ü. Çay M.Y.O. Müdürü Doç. Dr. Celal DEMİR başta olmak üzere, A.K.Ü. Çay M.Y.O. kadrosunda bulunan Yrd. Doç. Dr. Ahmet DENİZ ve Öğr. Grv. Onur KAFADAR tarafından da desteklenmekte olup, 2015 Akademik yılı için üye öğrenci çoğunluğunu A.K.Ü. Çay M.Y.O. Otomotiv Tekn. Prg. ile İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Prg. öğrencilerinin oluşturmasıyla birlikte, A.K.Ü. Çay M.Y.O. İşletme Yönetimi Prg. ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prg. öğrencileride muhtelif organizasyonlarda etkin rol almaktadır.

2013 Akademik yılı için belirlediği ve gerçekleştirdiği faaliyetler sonrası, edindiğimiz bilgi ve tecrübelerin ışığında planladığımız 2014 Akademik yılı faaliyetlerinin çok büyük bir kısmı Millet’ce ağladığımız Manisa-Soma’da yaşanan faciadan dolayı tarafımızca iptal edilmiştir. Bu süreç içerisindeki temaslar ve deneyimlerle, sonraki günlerimizi planlamaktayız.

Kulüp üye sayımız her geçen gün güncellenmekte olup, Kulüp işlemlerimiz A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yerleşkesi’nde mevcut bulunan ve Kulübü’müze tahsis edilmiş bağımsız ofisimizde, A.K.Ü. Rektörlüğü’nce kabul edilmiş olup yazı ekinde belirtilen, Kulüp Tüzüğü’müz Madde 2’de belirtilen Amaç Madde 3’de belirtilen Faaliyet Alanları’mız Hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Prototip Motorlu Araçlar Kulübü (P.M.A.K.) Tüzük-Madde 2,

AMAÇLAR:

-A.K.Ü. bünyesinde bulunan öğrencilerin bilişsel ve teknolojik kriterler doğrultusunda, çağdaş anlayış çerçevesinde, Prototip Motorlu Araçlar Kulübü’ne (P.M.A.K.) katılımını sağlamak ve aktif olarak faaliyetlerde bulunup, düzenlenecek organizasyonlarda yer almasını sağlamak.
-Öğrencilerin yetenek ve hayal gücü ekseninde, zamanın gereksinimleri doğrultusunda prototip motorlu araç-taşıt üretimine yönlendirmek.
-Aynı amaçlar doğrultusundaki öğrenciler ve ilgili kulüpler arasındaki, iletişim ve bilgi paylaşımını sağlamak.
-Konusunda gelecek vaat eden üyelerine, destek olma adına ilgili sektörlerle irtibatlandırıp, önünü açarak, yeni ufuklar yaratmak.
-Muhtelif motor sporları ile ilgili organizasyonlarda bulunmak.

Prototip Motorlu Araçlar Kulübü (P.M.A.K.) Tüzük-Madde 3,

FAALİYET ALANLARI:

-Kulüp amaçlarına uygun olan seminer, sempozyum, kurs ve fuarlara katılım sağlamak ve bu etkinlikleri yerleşkede gerçekleştirmek.
-Motor ve taşıt üretiminde uzmanlaşmış kişi ve kurumlarla bağlantılı seminerler ve organizasyonlar düzenlemek.
-Akademik anlayış çerçevesinde üniversite bünyesinden konuklar ağırlamak.
-Taşıt dizaynı ve projelendirmesi çalışmalarına öğrencilerin katılımını sağlayarak, araştırma yapmalarına yöneltmek.
-Moral, motivasyon ve finans gibi geri dönüşümler için eğlence, yarış, turnuva, stand açma, yemek ve tanıtım toplantıları gibi teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek.
-Kulübün özel amaçları çerçevesinde, öğrencilerin çalışması için uygun zaman ve zemini oluşturmak, çalışma alanları yaratmak ve bunları başta üyeleri olmak üzere, Birim öğrencilerinin kullanımına sunmak.