1. Hedefe Yönelik Riskler:
   1. Öğrencilerin etkinliklere katılımda isteksiz olmaları.
   2. Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük.
2. Hedefe Yönelik Riskler:
     1. İdari personelin eğitim programına katılması sebebiyle asıl görevinin aksaması.
     2. İdari personelin etkinliklere katılımda isteksiz olmaları.
3. Hedefe Yönelik Riskler:
    1. Eğitim faaliyeti yapılacak programlarda görevli eğiticilerin iş yoğunluğu sebebiyle eğitimlerin aksaması.
    2. Öğretim elemanlarımızın eğitim faaliyetine katılımda isteksiz olması.
4. Hedefe Yönelik Riskler
     1. Teknik gezinin yapılacağı işlemlerin yöneticilerinin etkinliğe katılmada isteksiz olması.
     2. Öğrencilerimizin teknik gezi etkinliklere katılımda isteksiz olmaları.
     3. Gerçekleştirilecek etkinliklerin getireceği mali yük.
5. Hedefe Yönelik Riskler
     1. Tanıtım faaliyeti yapılacak programlarda görevli Akademik Personelin iş yoğunluğu sebebiyle ziyaretlerin aksaması.
     2. Tanıtım faaliyeti yapılacak liselerde görev yapan eğiticilerin etkinliğe katılımda isteksiz olması.
29 Aralık 2021, Çarşamba 71 kez görüntülendi