2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri dolacak öğrencilere Bahar yarıyılı sonunda başvuru süresini takip eden bir ay içerisinde 2 Ek Sınav hakkı verilecektir.

Sınavlara, Azami öğrenim süresini tamamlayan (2017 girişli ve 2016 girişli olup iki dönem kayıt donduran) öğrenciler başvurabilecektir.

Başvuruların alınması: 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup elden teslim etmeleri veya Çay Meslek Yüksekokulu e-mail adresine (caymyo@aku.edu.tr) mail atmak  zorundadırlar.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esaslarına göre durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;
Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olup sınava katılmayan öğrencilerimize 4 yarıyıl ek süre ve sınava katılıp başarılı olup geriye 5 ve altında dersi kalan öğrencilerimize ise 3 yarıyıl ek süre verilecektir.

Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise kayıtları azami öğrenim süresini tamamladıkları için silinecektir.

Birinci ek sınavlar: 04.10.2021-10.10.2021

İkinci ek sınavlar: 18.10.2021-24.10.2021

Azami Öğrenim Dilekçe

10 Eylül 2021, Cuma 346 kez görüntülendi