Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1- Staj yapacak öğrenci, staj danışman öğretim elemanı ile iletişime geçip staj yapacağı yere birlikte karar verecektir.

2- Öğretim yılı yaz döneminde ve devam zorunluluğu olmayan öğrenciler için derslerin işlendiği dönemlerde staj yapacak olan öğrencilerimizin danışmanı tarafından staj yapacağı iş yeri uygun görülen öğrenci, Meslek Yüksekokulumuz fotokopi birim yetkilisinden ve/veya caymyo.aku.edu.tr web sayfası staj başvuru linkinden “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMUNU” temin edecektir.

3- Öğrenciler “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” evraklarını eksiksiz ve okunur biçimde doldurarak staj yapacakları takvimin başlama tarihinden en geç 15 gün önce işyerlerine onaylatarak bir adet nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte staj sorumlusu danışman öğretim elemanına başvuracaklardır.

4- Çalışan öğrencilerimizin (memur veya işçi) “3 ADET ZORUNLU STAJ FORMU” evrakını alıp doldurarak çalıştıkları kurumdan alacakları belgeyi bir dilekçe ile Yüksekokulumuz Sekreteri İzzet ERGÜN’e bildireceklerdir.

5- Staj yapılacak iş yerinden maaş/ücret alacak öğrencilerin “Staj Maaşı/Ücreti Alacak Öğrenciler İçin Staj Bilgi Formu”nu staj yapacakları iş yerine doldurtup staj birimine 3 adet zorunlu staj formu ile birlikte  teslim etmeleri gerekmektedir.

6- Öğrenciler, staj yaparken doldurması gereken ‘Staj Defteri’ni şahsen Meslek Yüksekokulumuz staj biriminden veya AKÜ Kitap Satış Bürosu AKÜ Camii Kamil Miras Külliyesinden temin edebileceklerdir.

7- Öğrenciler staj yaptığı süre içerisinde raporlu olması durumunda bu raporu Staj Birimine 3 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar.

8- Staj yapacak olan öğrencilerimizin sigortaları Üniversitemiz (Meslek Yüksekokulumuz) tarafından yapılacaktır.

9- Öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlere aynen uymak zorundadırlar.

10- Öğrenciler staj yaptıkları aylarda çalıştıkları süreleri gösteren staj puantaj formlarını staj sorumlusu danışman öğretim elemanına izleyen ayın 7’sine kadar göndereceklerdir.

11- Stajın bittiği aya ait puantaj formu stajın bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde danışman staj sorumlusu öğretim elemanına gönderilecektir. Puantajlarını zamanında göndermeyen öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

12- Staj süresince stajyer öğrenciler, stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda staj sorumlusu danışman öğretim elemanı ile irtibat kuracaklardır.

13- Stajla ilgili her türlü beyanlarından öğrenciler sorumludurlar.

14- Staj defterleri ve staj yeri tarafından yapılan ödemelerin dekontları, staj dönemini takip eden yeni akademik yılın başlangıcının 21. gününe kadar şahsen ya da kargo aracılığı ile AKÜ Çay Meslek Yüksekokulu Staj Birimi’ne teslim edilecektir.  Staj Birimi personeli kargo ile gönderilen staj defterini ilgili staj danışmanı Öğretim Elemanına imza karşılığı teslim edecektir.

11 Mart 2024, Pazartesi 166 kez görüntülendi