ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2022 2023 2024
Çocuk Gelişimi 182 193 170
Elektrik 98 115 101
Kimya Teknolojisi 80 91 88
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 54 60 53
Otomotiv Teknolojisi 132 159 130
İşletme Yönetimi 1
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme
Kimya
Motor
Muhasebe
Otomotiv
Toplam 547 618 542

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2022 2023 2024
Çocuk Gelişimi
Elektrik
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Mezun Sayıları

Programın Adı 2021 2022 2023
Çocuk Gelişimi 109 63 63
Elektrik 29 37 24
Kimya Teknolojisi 23 15 21
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 6 2 13
Otomotiv Teknolojisi 9 14 7
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İşletme
İşletme Yönetimi 1 1
Otomotiv 1
Toplam 178 131 129

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2021 2022 2023
Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%)
Çocuk Gelişimi 80 83 0 103,75 80 78 2 97,5 80 78 2 97,5
Elektrik 40 40 0 100 40 41 0 102,5 40 41 0 102,5
Kimya Teknolojisi 30 31 0 103,33 30 31 0 103,33 30 32 0 106,67
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 20 16 4 80 20 18 2 90 20 19 1 95
Otomotiv Teknolojisi 40 39 1 97,5 40 38 2 95 40 37 3 92,5
Toplam 210 209 5 99,52 210 206 6 98,1 210 207 6 98,57

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2021 2022 2023
Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Çocuk Gelişimi 222,45612 285,28454 270,34826 322,44122 263,59289 303,21961
Elektrik 188,91278 247,85988 240,39514 302,87983 243,33037 347,00723
Kimya Teknolojisi 189,03426 301,70387 233,28289 297,90533 238,48201 291,01959
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 187,93208 233,07884 222,99798 275,62487 229,46205 273,30445
Otomotiv Teknolojisi 184,52619 288,75315 245,22285 285,78213 245,53207 268,23981

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2021 2022 2023
Zorunlu Staj İsteğe Bağlı

Staj

Zorunlu Staj İsteğe Bağlı

Staj

Zorunlu Staj İsteğe Bağlı

Staj

Çocuk Gelişimi 133 0 103 0 63 0
Elektrik 38 0 37 0 14 0
Kimya Teknolojisi 25 0 24 0 19 0
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 0 0 19 0 8 0
Otomotiv Teknolojisi 17 0 22 0 18 0
Toplam 213 0 205 0 122 0

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2022 2023 2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 15 17 17
Öğrenci Sayısı 547 618 542
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 36,46 36,35 31,88

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2022 2023 2024
Öğle Yemeği Bursu 9 0 0
Toplam 9 0 0

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Akreditasyon Bilgileri

Programın Adı Akredite Eden Kurum Akreditasyon Süresi
Çocuk Gelişimi
Elektrik
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2022 2023 2024
Prof. Dr. 1 1
Doç. Dr. 1
Dr. Öğretim Üyesi 3 3 5
Arş. Grv.
Öğr. Grv. (Ders Veren) 10 10 10
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 14 14 16

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2021 2022 2023
Rektörlük
Akademik Birim 13 17 15
Toplam 13 17 15

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2022 2023 2024
B.A.P. 1 2 1
TÜBİTAK
Toplam 1 2 1

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2022 2023 2024
3

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2022 2023 2024
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 3 2 1
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 1 1
WoS endeksinde Atıf Sayısı 50 54 41
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 1 1
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 0
Kitap 0
Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 2 2 0

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Akademik Teşvik Ödeneği Alan Öğretim Elemanı Sayıları

Unvan 2022 2023 2024
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğretim Üyesi 4 1 5 3 5 3
Arş. Grv.
Öğr. Grv. 12 11 12
Toplam 16 1 16 3 17 3

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2022 2023 2024
Yüksekokul Sekreteri 1 1 1
Şef 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 3 3 3
Memur 2 2 2
Tekniker 1 1 1
Yardımcı Hizmetler 2 2 2
Sürekli İşçi 4 4 4
Toplam 14 14 14

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 10 604
Öğrenci kantini 1 200
İdari büro 12 364
Atölye (Otomotiv) 1 200
Atölye (Elektrik) 1 100
Atölye (Kimya) 1 100
Toplam 26 1568

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2022 2023 2024
Masaüstü Bilgisayar 87 87 87
Dizüstü Bilgisayar 16 16 16
Tablet Bilgisayar
Projeksiyon 29 29 32
Yazıcı 15 15 15
Fotokopi Makinesi 5 5 5
Tarayıcı 3 3 3
Faks 1 1 1
Sunucu 4 4 4
Tepegöz 1 1 1
Switch-Router 12 12 12
Access point 16 16 16
Baskı Makinesi 1 1 1
Fotoğraf Makinesi
Kamera 24 24 24
Televizyon 5 5 5
Müzik Seti
Optik Okuyucu 1 1 1
Santral 1 1 1
Toplam 220 221 224

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/ Öğrenci Bilgiler 2022 2023 2024
Personel Gelen Personel
Giden Personel
Öğrenci Gelen Öğrenci
Giden Öğrenci

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Öğrenci Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2021 2022 2023
Öğrenci 68,15 65,83 66,92
Akademik Personel 78,23 70,23 79,43
İdari Personel 50,61 71,76 90,99
Dış Paydaş 0 79,42 74,35
Mezun 0 70,73 69,33

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2022 2023 2024
Konferans
Seminer
Söyleşiler
Toplam

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2022 2023 2024
Fidan Dikimi 1 1
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Semineri 1
Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı
Toplam 2 1

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2022 2023 2024
İstihdam ve Kariyer Günü 1 1
Seminer 5 2
Teknik Gezi 2 5
Toplam 8 1 7

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinlik Türü 2022 2023 2024
Seminer 1
Toplantı 5
Toplam 6

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2022 2023 2024
Çalıştay / Kongre / Sempozyum
Panel / Konferans / Söyleşi 1 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer 2
Konser / Dinleti
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 1 1 4
Toplam 2 1 7

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

2022 2023 2024
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar, Özel Sektör) 1
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) 1
Kampüs ve Mesleki Tanıtım Semineri (MEB)
Toplam 1 1

Güncellenme Tarihi : 03.07.2024

 

20 Mart 2023, Pazartesi 1078 kez görüntülendi