ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ

Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Çocuk Gelişimi 242 189 182
Elektrik 115 104 98
Kimya Teknolojisi 83 73 80
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 64 46 54
Otomotiv Teknolojisi 107 106 132
İşletme Yönetimi 28 2 1
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 10
İşletme 1
Kimya 1
Motor 1
Muhasebe 4
Otomotiv 14
Toplam 670 520 547

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Uluslararası Öğrenci Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Çocuk Gelişimi
Elektrik
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Mezun Sayıları

Programın Adı 2020 2021 2022
Çocuk Gelişimi 121 109 63
Elektrik 36 29 37
Kimya Teknolojisi 16 23 15
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 7 6 2
Otomotiv Teknolojisi 6 9 14
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1
İşletme 1
İşletme Yönetimi 1 1
Otomotiv 1
Toplam 189 178 131

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Kontenjanların Doluluk Oranı

Programın Adı 2020 2021 2022
Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%) Kontenjan Kayıtlı Öğrenci Boş Kontenjan Doluluk Oranı (%)
Çocuk Gelişimi 80 81 0 101,25 80 83 0 103,75 80 78 2 97,5
Elektrik 40 42 0 105 40 40 0 100 40 41 0 102,5
Kimya Teknolojisi 25 26 0 104 30 31 0 103,33 30 31 0 103,33
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 25 11 14 44 20 16 4 80 20 18 2 90
Otomotiv Teknolojisi 40 40 0 100 40 39 1 97,5 40 38 2 95
Toplam 210 200 14 95,24 210 209 5 99,52 210 206 6 98,1

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Taban/Tavan Puan Durumları

Programın Adı 2020 2021 2022
Taban Puanı TavanPuanı Taban Puanı Tavan Puanı TabanPuanı TavanPuanı
Çocuk Gelişimi 242,40248 267,92570 222,45612 285,28454 270,34826 322,44122
Elektrik 204,51702 237,42088 188,91278 247,85988 240,39514 302,87983
Kimya Teknolojisi 214,55058 314,42387 189,03426 301,70387 233,28289 297,90533
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 185,19211 207,45045 187,93208 233,07884 222,99798 275,62487
Otomotiv Teknolojisi 208,23467 243,60271 184,52619 288,75315 245,22285 285,78213

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Staj Yapan Öğrenci Bilgileri

Programın Adı 2020 2021 2022
Zorunlu Staj İsteğe Bağlı

Staj

Zorunlu Staj İsteğe Bağlı

Staj

Zorunlu Staj İsteğe Bağlı

Staj

Çocuk Gelişimi 17 0 133 0 103 0
Elektrik 22 0 38 0 37 0
Kimya Teknolojisi 12 0 25 0 24 0
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 0 0 0 19 0
Otomotiv Teknolojisi 5 0 17 0 22 0
Toplam 60 213 205

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Bilgiler 2020 2021 2022
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı 12 14 15
Öğrenci Sayısı 670 520 547
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı 56 37 36

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları

Burs Adı 2020 2021 2022
Öğle Yemeği Bursu 10 9
Toplam 10 9

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Akreditasyon Bilgileri

Programın Adı Akredite Eden Kurum Akreditasyon Süresi
Çocuk Gelişimi
Elektrik
Kimya Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otomotiv Teknolojisi

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ

Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı

Unvan 2020 2021 2022
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğretim Üyesi 2 3 3
Arş. Grv.
Öğr. Grv. (Ders Veren) 10 10 10
Öğr. Grv. (Uygulamalı)
Toplam 12 13 13

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları

Düzenleyen Birim 2020 2021 2022
Rektörlük
Akademik Birim 13 13 17
Toplam 13 13 17

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Kaynakları 2020 2021 2022
B.A.P. 3 1
TÜBİTAK
Toplam 3 1

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Üniversite-Özel Sektör İş Birliği ile Düzenlenen Faaliyet Sayısı

2020 2021 2022

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri

Yayın Türü 2020 2021 2022
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 1 2 3
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı 1
WoS endeksinde Atıf Sayısı 57 59 50
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) 1 1
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin)
Kitap
Kitap bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) 1 2
Google Scholar h-endeksi (ortalama) 7 10 15

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Akademik Teşvik Ödeneği Alan Öğretim Elemanı Sayıları

Unvan 2020 2021 2022
Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı Toplam Öğretim Elemanı Sayısı Teşvik Alan Öğretim Elemanı Sayısı
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğretim Üyesi 3 4 4 1
Arş. Grv.
Öğr. Grv. 12 11 12
Toplam 15 15 16 1

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

İDARİ PERSONEL VERİLERİ

İdari Personel Bilgileri

Kadro Unvanı 2020 2021 2022
Yüksekokul Sekreteri 1 1 1
Şef 1 1 1
Bilgisayar İşletmeni 3 3 3
Memur 1 2
Tekniker 1 1 1
Yardımcı Hizmetler 2 1 2
Sürekli İşçi 4 4 4
Toplam 12 12 12

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ

Birim Hizmet Alanları

Alan Adı Sayı Alan (m2)
Derslik 10 604
Öğrenci kantini 1 200
İdari büro 12 364
Toplam 23 1168

Güncellenme Tarihi : 20.03.2023

Teknolojik Cihaz Bilgileri

Teknolojik Kaynak Adı 2020 2021 2022
Masaüstü Bilgisayar 87 87 87
Dizüstü Bilgisayar 15 16 16
Tablet Bilgisayar
Projeksiyon 29 29 29
Yazıcı 14 14 14
Fotokopi Makinesi 5 5 5
Tarayıcı 2 2 3
Faks 1 1 1
Sunucu 4 4 4
Tepegöz 1 1 1
Switch-Router 12 12 12
Access point 16 16 16
Baskı Makinesi 1 1 1
Fotoğraf Makinesi
Kamera 19 19 24
Televizyon 5 5 5
Müzik Seti
Optik Okuyucu 1 1 1
Santral 1 1 1
Toplam 213 213 220

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ

Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri

Personel/ Öğrenci Bilgiler 2020 2021 2022
Personel Gelen Personel
Giden Personel
Öğrenci Gelen Öğrenci
Giden Öğrenci

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

MEMNUNİYET ANKETLERİ

Öğrenci Memnuniyet Düzeyi

Paydaş Adı 2020 2021 2022
Öğrenci 66,3 68,15 65,83
Akademik Personel 81,4 78,23 70,23
İdari Personel 80,43 50,61 71,76
Dış Paydaş 70,33 0 79,42
Mezun 68,15 0 70,73

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

ETKİNLİK VERİLERİ

Halka Açık Sosyal Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Konferans 2
Seminer 5
Söyleşiler 1 1
Toplam 1 8

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Fidan Dikimi 2 1 1
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Semineri 1
Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı 1
Toplam 3 1 2

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
İstihdam ve Kariyer Günü 1 1
Seminer 1 5
Teknik Gezi 2
Toplam 2 0 8

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinlik Türü 2020 2021 2022
Seminer 1
Toplantı 5
Toplam 6

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri

Faaliyet Türü 2020 2021 2022
Çalıştay / Kongre / Sempozyum
Panel / Konferans / Söyleşi 1
Eğitim Programı / Kurs / Seminer
Konser / Dinleti
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı 1 1
Toplam 1 2

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler

2020 2021 2022
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar, Özel Sektör)
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) 1
Kampüs ve Mesleki Tanıtım Semineri (MEB)
Toplam 1

Güncellenme Tarihi : 23.03.2023

 

20 Mart 2023, Pazartesi 100 kez görüntülendi