Misyonumuz

Kendisine öğretilen bilgiyi özümseyen, uygulayan ve paylaşan, kendisini sürekli yenileyen, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayıcı, girişimci, etik değerlerin farkında ve bu doğrultuda hareket eden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmek.

Vizyonumuz

Sürekli gelişen teknolojiyi etkin kullanarak, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ara elemanlar yetiştiren, bulunduğu yerleşim yeri ve civarında topluma hizmet faaliyetleri yürüten, üniversite-sanayi işbirliğini benimsemiş, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan, evrensel bir eğitim kurumu olmaktır.

HEDEFLER:

2023  Yılı Hedefleri

» Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek için her program için en az 1 aktivite düzenlemek.(H.1.1.)
» İdari Personel için en az 1 adet eğitim düzenlemek.(H.1.1.)
» Öğretim Elemanlarının akademik çalışmalara katılımının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde Öğretim Elemanlarına yönelik en az 1 eğitim faaliyeti gerçekleştirmek.(H.1.4.)
» Meslek Yüksekokulumuzda bulunan öğrencilerimizin, uygulama becerilerini geliştirmek için öğrencilerimizin alanları ile ilgili en az 1 teknik gezi düzenlemek. (H.2.4.)
» Meslek Yüksekokulumuzda bulunan programların tanıtılması için ÇAY ilçesi civarındaki liselerde en az 3 tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek.(H.3.1.)

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler

12 Kasım 2015, Perşembe 1492 kez görüntülendi