Misyonumuz

Kendisine öğretilen bilgiyi özümseyen, uygulayan ve paylaşan, kendisini sürekli yenileyen, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayıcı, girişimci, etik değerlerin farkında ve bu doğrultuda hareket eden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmek.

Vizyonumuz

Sürekli gelişen teknolojiyi etkin kullanarak, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ara elemanlar yetiştiren, bulunduğu yerleşim yeri ve civarında topluma hizmet faaliyetleri yürüten, üniversite-sanayi işbirliğini benimsemiş, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan, evrensel bir eğitim kurumu olmaktır.

Birim Hedeflerimiz

» Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için her program için en az 2 aktivite düzenlemek. (H.1.1)

» Birimlerimizde bulunan öğrencilerimizin uygulama becerilerini artırmak amacıyla her program için öğrencilerimizin alanları ile ilgili en az 1 teknik işletme ziyareti gerçekleştirmek. (H.2.4)

» Birimimizde bulunan programların tanıtılması için ÇAY ilçesi civarındaki liselerde en az 3 tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek. (H.3.1)

» Birimimizin tüm programlarında akran değerlendirme süreçlerini başlatmak. (H.1.1)

» Meslek Yüksek Okulumuzdan mezun öğrencilerimizle yıl içerisinde 1 defa mezunlar günü etkinliği düzenlemek. (H.3.2)

» Üniversite-Sanayi işbirliğini birimlerimiz için başlatmak amacıyla her program için en az 2 firma ziyareti gerçekleştirmek. (H.1.4)

» Çay Meslek Yüksek Okulunun tanıtımını ulusal platformlarda gerçekleştirmek amacıyla, birimimiz programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin aktif katılımı ile 2022 yılında bir elektrikli araç üretmek. (H.1.4)

» Öğretim Elemanlarının akademik çalışmalara da katılımının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde Öğretim Elemanlarına yönelik en az 1 eğitim faaliyeti gerçekleştirmek. (H.1.4)

 

 

12 Kasım 2015, Perşembe 1158 kez görüntülendi