Misyonumuz

Kendisine öğretilen bilgiyi özümseyen, uygulayan ve paylaşan, kendisini sürekli yenileyen, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayıcı, girişimci, etik değerlerin farkında ve bu doğrultuda hareket eden, ülkemizin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmek.

Vizyonumuz

Sürekli gelişen teknolojiyi etkin kullanarak, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli ara elemanlar yetiştiren, bulunduğu yerleşim yeri ve civarında topluma hizmet faaliyetleri yürüten, üniversite-sanayi işbirliğini benimsemiş, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan, evrensel bir eğitim kurumu olmaktır.

2024 YILI HEDEFLER:

1. Öğrenci etkinliklerinin daha çok, etkin ve verimli sürdürülebilmesi için 2024 yılında 1 öğrenci kulübü ya da topluluğunu kurmak. (H.1.1.*)

2. 2024 yılında, Erasmus, Mevlana vb. uluslararası değişim programları ile ilgili en az 1 adet eğitim faaliyeti düzenlemek. (H.1.3.*)

3. 2024 yılında, Öğretim Elemanlarının akademik çalışmalara da katılımının sağlanabilmesi amacıyla yıl içerisinde Öğretim Elemanlarına yönelik en az 1 eğitim faaliyeti gerçekleştirmek. (H.1.4.*)

4. 2024 yılında, birimimiz akademik personelin katılımı ile üniversite BAP kaynaklı ya da üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 1 adet proje tamamlamak. (H.2.1.*)

5. 2024 yılında, Öğretim Elemanı başına düşen yayın sayısını (makale, bildiri, kitap bölümü vb.) 1 olarak gerçekleştirmek. (H.2.1.*)

6. 2024 yılında, birimimizde bulunan öğrencilerimizin uygulama becerilerini artırmak amacıyla öğrencilerimizin alanları ile ilgili en az 5 Teknik/Mesleki ziyaret gerçekleştirmek. (H.3.1.*)

7. 2024 yılında, birimimizde bulunan programların tanıtılması için en az 3 tanıtım faaliyeti gerçekleştirmek. (H.3.1.*)

8. 2024 yılında, mezunlarla ilişkilerin artırılması amacıyla, mezunlarımızın da katılım gösterdiği 1 adet etkinlik düzenlemek. (H.3.2.*)

9. 2024 yılında, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere en az 5 adet aktivite düzenlemek.

 

Hedeflere Yönelik Riskler

 

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleştirme Sonuçları

2022 Yılı Hedefleri

2023 Yılı Hedefleri

 

12 Kasım 2015, Perşembe 1901 kez görüntülendi