Yönetim ve Organizasyon Bölümüne bağlı olan İşletme Yönetimi Programının bölüm başkanlığını Öğr. Gör. Erdoğan ÖZGÜR  ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DENİZ  yürütmektedir.

Programın Amacı: 

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirmek ve bu suretle de işletme üst kademeleri ile astların arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacak eğitim ve öğretimi sağlamaktır.

Ayrıca bu programla, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, iş bulabilmenin yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak ve bu konuda beceri ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize program kapsamında, işletme yönetiminin tüm alanlarına yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Öğrenciler, dönem içinde ödevler, projeler ve seminerler ile iş dünyasını tanımakta; iş dünyası ile ilgili stratejileri ve rekabet koşullarını öğrenmektedir.

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları: 

Programdan mezun olacak öğrenciler, iki yıllık eğitim sürelerinde aldıkları derslerle işletmelerin ihtiyaç duydukları ara eleman açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.

İşletme Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, serbest muhasebe bürolarında, işletmelerin finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahip olabileceklerdir.

Ayrıca İşletme Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girerek (DGS) veya sınavsız aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler.

DGS sınavı ile;

• Bankacılık
• Bankacılık ve Finans
• Bankacılık ve Finansman
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• İşletme
• İşletme Bilgi Yönetimi
• İşletme Enformatiği
• İşletme-Ekonomi
• Lojistik Yönetimi
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Sermaye Piyasası
• Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
• Sigortacılık
• Sigortacılık ve Risk Yönetimi
• Uluslararası Finans
• Uluslararası İşletme
• Uluslararası İşletmecilik
• Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik
• Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavsız olarak da;

• İktisat
• İşletme
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

bölümlerine devam edebilmektedirler.

14 Şubat 2017, Salı 1368 kez görüntülendi