Üniversite’mizin Afyonkarahisar Valiliği İl Müftülüğü ile gerçekleştirdiği Eğitimde İşbirliği Protokolü gereği, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılan Kur’an Kursları’nda öğretici olarak görev yapmakta olan Personeller’in mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ile çocukların daha nitelikli ve kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar gereği ve ilgili Protokol hükümleri çerçevesinde İl Müftülüğü’nün kurs öğreticilerine yönelik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi konulu seminer düzenlenmesi ve kurslarda çocuklarla birebir ilgilenmek, çocuk eğitimi ve gelişimi ile alakalı bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amaçları dahilinde yapılan talep gereği, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Bilgi Evi’nde 23.02.2017 Perşembe tarihinde ilgili seminer gerçekleştirilmiştir.

Seminerde görevlendirilmesi yapılan Afyon M.Y.O. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Mehmet Oğuz GÖLE ile birlikte Birim’imiz Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Akademik Personelleri’nden Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Veysel ÖZKAN, Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ve Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ dönüşümlü olarak sunumları gerçekleştirmişlerdir.

Birim’imiz  Akademik Personelleri’nden Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili‘miz Öğr. Gör. Veysel ÖZKAN Seminer’de Aile Eğitimi ve Aile İle İletişim, Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ Uluslararası Alternatif Eğitim Sistemleri ve Başarı Kalite Unsurları ve Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR’da Çocukla İletişim ve Empati hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulunmuştur.

Birim’imiz Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Veysel ÖZKAN seminerde ; Aile Eğitimi ve Aile İle İletişim konularında bilgi paylaşımında bulunarak,  aile eğitiminin önemi, ailelere okulöncesi eğitim konusunda pozitif bakış açısı kazandırmak, aile katılımının çocuklar ve aileler üzerinde olumlu etkileri, ev ziyaretlerinin çocuğu ve aileyi tanımada önemi ve ev ziyaretlerinin okulöncesi eğitim açısından olumlu etkileri üzerine bilgiler aktarmıştır.

Birim’imiz Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR Çocuklar ile Etkili İletişim Becerileri ve Empati temalı sunumunda çocuk psikolojisini anlamak, çocuklara daha yakın ve yardımcı olabilmek için etkili bir iletişimin önemli olduğunu belirterek, bu sebeple etkili iletişim becerilerini bilmenin ve bu becerileri uygulama ile empatik bir anlayışa sahip olmanın gerekli olduğunu vurgulamış olup, bu bağlamda iletişim süreci ve öğelerine, çocuk ile iletişimin kalitesine etki eden faktörlere ve etkili iletişim unsurlarına, çocukla etkili bir iletişime engel olan faktörlere, iletişimde çocuklarda özgüven sağlayacak hususlara, etkili dinleme becerisinin kazanılmasına ilişkin kurallara, çocuk ile iletişimde eleştiri konusunda dikkat edilecek noktalara, çocukla iletişim esnasında  doğal ve samimi olma ayrıca çocuklara karşı tutarlı davranışlar sergileme, sevgiyi ve duyguları ifade etmeye ortam hazırlama, çocuklarla karşılıklı güven duygusunun geliştirilmesine yönelik etkinliklerin nasıl uygulanacağını örneklerle göstererek, kişiler arası ilişki türlerindeki yaşanan iletişim çatışmalarına ve bunları çözmeye yönelik pratiklere, empati becerilerinin nasıl geliştirilip nasıl uygulanması konusunda göz önünde bulundurulması gerekenlere yer vermiştir. 

Birim’imiz Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ seminer çalışması kapsamında ; Alternatif eğitim sistemlerinden son yıllarda dikkati çeken atılımları ile önde giden Waldorf (stinner okulları) , Regio Emilia Yaklaşımı, Montessori eğitim sistemlerinin  tarihsel gelişimi ve başarılı çalışmalarının ardında yatan ipuçlarını örnekler ile karşılaştırmalı incelemesini yaptırmış, imkansızlıklara rağmen başarılı olan Afrika’da ve Türkiye’deki bir köy öğretmenin başarılı çalışmalarını aktardıktan sonra, başarıyı sağlamada ilgili ortak noktalar ile kalite unsurlarını göz önüne almanın önemini, devamında da konu ile ilgili sorulara cevap vererek eğitimde fiziki unsurlar ve üretkenlik, problemlere yenilikçi çözümler türetme hususlarını irdelemiştir.

Katılımcıların sorularının cevaplanması ile sonlandırılan etkinlik Afyonkarahisar Valiliği İl Müftülüğü’nün katılımcı Personeller’i başta olmak üzere İl Müftü’sü Sayın Şükrü KABUKÇU ve İl Müftülüğü yetkili Personelleri’nce büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenmiştir.

 

 

24 Şubat 2017, Cuma 396 kez görüntülendi