Birim’imiz Otomotiv Teknolojisi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Grv. Muhammed ARSLAN, 21-24 Eylül 2017 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi’ne Beta Tipi Rejeneratörlü Bir Stirling Motorunun Tasarımı ve Testleri ile  V Tipi Bir Stirling Motoruna Ait Termodinamik Analiz  isimli 2 adet bildiri ile katılım gerçekleştirmiştir.

V Tipi Bir Stirling Motoruna Ait Termodinamik Analiz bildirisinin sunumunda; Değişken faz açılı alfa tipi bir Stirling motorunun termodinamik analizi yapılmış ve faz açısının motor gücüne etkisi araştırılmıştır. Motorun faz açısı 70°, 80° ve 90° olmak üzere değiştirilmiştir. Güç tahminleri 2 bar şarj basıncında, 800 dev/dk motor hızında, 303 K soğuk uç ve 1273 K sıcak uç sıcaklığında yapılmıştır. Çalışma maddesi helyum olarak seçilmiş, motor nodal analiz metodu kullanılarak 500 W/m2K, 1000 W/m2K ve 1500 W/m2K farklı ısı taşınım katsayıları için test edilmiştir. Termodinamik analiz sonuçlarına göre tüm ısı taşınım katsayıları için en yüksek güçler 80° faz açısında elde edilmiş; maksimum güç 80° faz açısı ve 1500 W/m2K ısı taşınım katsayısı için 261,84 W olarak ölçüldüğü sunumu yapılmıştır.

Beta Tipi Rejeneratörlü Bir Stirling Motorunun Tasarımı ve Testleri bildirisinin sunumunda; Rhombic hareket iletim mekanizması sahip, beta tipi bir Stirling motorunun imalatı yapılmış ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. Rejeneratör kullanımının motor performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla motorda 60 cm3 bir renejeratör kullanılmıştır. Rejeneratör malzemesi olarak % 15 doluluk oranı ve 0,15 mm çapında paslanmaz çelik teller kullanılmıştır. Ayrıca hareket iletim mekanizmasında güç çıkışını artırmak ve daha sessiz bir çalışma için düz dişli yerine helisel dişli kullanılmış, krank mili üzerinde dişliler çift taraflı yataklandırılmıştır. Deneyler 800±5 °C sıcak uç sıcaklığında ve 3 bar şarj basıncında çalışma maddesi olarak helyum kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Maksimum motor momentleri; rejeneratörsüz için 597 dev/dk motor devrinde 12,63 Nm ve rejeneratörlü için 595 dev/dk motor devrinde 21,49 Nm olarak elde edilmiştir. Maksimum motor güçleri ise; rejeneratörsüz için 1265 dev/dk motor devrinde 962 W ve rejeneratörlü için 1062 dev/dk motor devrinde 1620 W olarak elde edilmiştir. Rejeneratör kullanımı ile motor performansında % 70 artış elde edilmiştir. Bu sayede Stirling motorunun petrol kökenli yakıtlar olmadanda çalışabilen yüksek performanslı bir motor olduğu, ayrıca rejeneratör kullanımının motor performansını artırdığı sunulmuştur.

Akademik Personel’imizin başarısının temennisi ile…

 

 

 

 

 

 

 

26 Eylül 2017, Salı 78 kez görüntülendi