Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’na, Birim’imiz Akademik Personeli’nden Katılım Cumhuriyet Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile 27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilgili tesisleri ile Sivas Hilton Otel’de gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’na Birim’imiz Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ tarafından Alternatif Eğitim Programlarında Sınıf Düzeni ve Teknolojilerinin Karşılaştırılması temalı bildiri sunumu ile katılım gerçekleştirilmiştir.

Birim’imiz Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ’nün hazırladığı  Alternatif Eğitim Programlarında Sınıf Düzeni ve Teknolojilerinin Karşılaştırılması temalı bildiri, Sempozyum’un 28 Ekim 2017 tarihli II. Oturumu’nda sunulmuş olup bildiride;

Son yıllarda başarıları ile de dikkati çeken, eğitimde alternatif eğitim programları sınıf ortamları ve teknoloji kullanımları kıyaslanarak, başarılarında teknoloji kullanımı ile ilgili durumları ortaya çıkarılmak amaçlanmıştır. Alternatif Eğitim terimi literatür deki anlamının çok dışında uygulamaları akla getirebildiği için öncelikle bu tür eğitim programlarının incelemesi ele alınmıştır. Genel müfredatı ile standart birey yetiştiren hali hazırdaki eğitim programları yanı sıra önemi giderek artan bireysel farklılıkları önemseyen etkin uygulamaları ile özellikle yurtdışı kaynaklı bu tür eğitim programlarının, sınıf programlarındaki sınıf düzeni ve teknoloji kullanımları kıyaslanarak, başarıları ispat edilmiş eğitim programlarının bu konudaki örnek ortak yönleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Alternatif okulları, bireyselleştirilmiş, farklılaştırılmış, kişisel hıza uygun, esnek ve aynı amaç için öğrenciye en uygun alternatifleri sağlayacak şekilde özelleştirilmiştir. Eğer program öğrenci öğrenme sitilleriyle ilgili bir öğrenme çevresine sahip değilse bir alternatif değildir. Alternatif okulları, geleneksel okullardan ayırt eden nitelikler, öğrenciler öğretmenleriyle ve öğretmenler ailelerle aynı fikirde değillerdir, bir modelin tüm toplumlara uygun olduğu zihniyetini paylaşmaz, kendi eğitim ve öğretim metotlarını  yaratır ve genellikle 10-400 öğrenciye sahip küçük okullardır. Bryant’ a göre alternatif okullar, her öğrenci için eğitim sürecini değiştirir, öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkiyi yöneten geleneksel normlardan uzaklaşırlar, bireysel farklılıklara değer verirler ve kişisel ilişkiyi büyüme ve gelişimi başarmanın bir aracı olarak kullanırlar. Bu bakımdan alternatif okul sayısı ülkemizde arttırılmalıdır vurgusu yapılmıştır.

Birim'imiz Akademik Personeli’ne sonraki Akademik çalışmalarında başarılarının temennisi ile…

https://www.haberler.com/uluslararasi-egitim-teknolojileri-sempozyumu-sivas-10179461-haberi/

http://www.haber7.com/sivas/2458437-uluslararasi-egitim-teknolojileri-sempozyumu

http://www.hurriyet.com.tr/uluslararasi-egitim-teknolojileri-sempozyumu-du-40625104

http://www.milliyet.com.tr/uluslararasi-egitim-teknolojileri-sempozyumu-sivas-yerelhaber-2366236/

https://www.haberler.com/uluslararasi-egitim-teknolojileri-sempozyumu-10179270-haberi/

http://www.meb.gov.tr/8220uluslararasi-egitim-teknolojileri-sempozyumu8221-sivas8217ta-basladi/haber/14832/tr

 

 

 

30 Ekim 2017, Pazartesi 234 kez görüntülendi