Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülmekte olan Kurumsal Dış Değerlendirme süreci kapsamında, YÖK adına Kalite Takımı Üyesi ve Toros Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR tarafından  Üniversite’miz namına 14.11.2017 tarihinde Birim’imize saha ziyareti sürecinde değerlendirme yapılmıştır.

Ziyaret planı kapsamında Birim’in hedefleri ve bu hedeflerin Üniversite’mizn stratejik hedefleri içerisindeki yeri, Paydaşlar’ın süreçlere katılımı, Birim’deki kalite süreçleri, mevcut Programları’mızın öğrenme çıktıları, AR-GE kapsamındaki faaliyetler ile sürekli iyileşme yaklaşımlarımız, Akademik Personeller’imizin üst yönetim ile ilişkilerinin incelenmesi ile kalite güvence sistemindeki rolleri, kendisini geliştirmesi ve motivasyonu ile ilgili politikalar, öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, kalite güvence sistemindeki yeri, muhtelif eğitim hizmetleri, öğrenci destek hizmetleri ile dış Paydaşlar’ın Birim hakkındaki görüşleri ile son 3 yıl baz alınarak öğrenci yerleştirme oranları, kontejan ve yerleşen öğrenci sayıları, Akademik Personel’in yayın ve proje listeleri, toplumsal katkı kapsamında yapılan faaliyetler, öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayıları, Birim’de kullanılan atölye ve labortuarların fiziki durum, amaç ve cihazları, iç ve dış Paydaşlara yönelik anket çalışmaları ile ilgili mülakat ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu kapsamda Birim’imiz Danışma Kurulu’ndada yer almakla birlikte dış Paydaş olarak K.Karacaören Belediye Başkanı Muhterem ALGÜL, Pazarağaç Belediye Başkanı Adem BULUT, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih KAYGISIZ, Çay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat ÇAKMAKKAYA, Anadolu Ajansı Çay Temsilcisi Kadir KİPER, Doğan Haber Ajansı temsilcisi Muzaffer NAL ve Eczacı Şaban CENGİZ davet edilmiş olup, mezun öğrenci statüsünde 2012 yılı Otomotiv Teknolojisi Programı mezun öğrencisi İbrahim GÖKMEN, 2011 yılı İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezun öğrencisi Murat CİNGÖZ, 2013 yılı Otomotiv Teknolojisi Programı mezun öğrencisi Ramazan TAŞKABU, 2011 yılı İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezun öğrencisi Muhammet ZINGILDAK davet gereği ve Birim’imizi temsilen Prototip Motorlu Araçlar Kulüp Başkanı’mız İbrahim Mert DOĞAN ile muhtelif Programları’mızdaki 10 öğrencimiz ile birlikte mülakat vermişlerdir.

Süreç programında yer alan Akademik Personel mülakatı için Birim’imiz Akademik Personelleri’nden Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet DENİZ, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Dr. Ahmet BÜYÜKBEN, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Onur KAFADAR, Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Erdoğan ÖZGÜR, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkan Vekili Öğr. Gör. Veysel ÖZKAN, Otomotiv Teknolojisi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Ahmet Nazim TUNUR, Kimya Teknolojisi Programı Akademik Personelleri’nden Muhammet UYGUN, Elektrik Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Halil UYGUN, Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personelleri’nden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ile, Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ ve Otomotiv Teknolojisi Programı Akademik Personelleri’nden Muhammed ARSLAN ile görevli Kalite Takımı Üyesi görüşmede bulunmuştur.

Saha ziyareti sürecindeki değerlendirme sonrasında Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih KAYGISIZ tarafından Kalite Takımı Üyesi ve Toros Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR’e atfen öğle yemeği ikramı yapılmış olup, yemeğe Sultandağı Belediye Başkanı Osman ACAR, K.Karacaören Belediye Başkanı Muhterem ALGÜL, Pazarağaç Belediye Başkanı Adem BULUT, Birim’imiz Müdürü Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK, Sultandağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK, Birim’imiz Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK ve Doğan Haber Ajansı temsilcisi Muzaffer NAL katılım göstermişlerdir.

 

20 Kasım 2017, Pazartesi 168 kez görüntülendi