Birim’imizin başta İlçe’miz  ile devamında Yöre’miz lise ve dengi seviyedeki mezun öğrencileri ile kaynaşması adına Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müz nezdinde Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çay Şehit Kamil Tuna Anadolu Lisesi, Çay Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çay İMKB Anadolu Lisesi, Çay K. Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çay Nene Hatun Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi ile Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür, Müdür Yardımcısı ve ilgili-sorumlu Rehber Öğretmenleri’nin davet gereğindeki katılımcılığında ve Birim’imiz tüm Akademik Personelleri’nin ev sahipliğinde, 03.07.2018 tarihinde Kahvaltılı Toplantı organizasyonu gerçekleştirildi.

Kahvaltılı organizasyon Yerleşke’miz dahilindeki çardakta zengin bir menü eşliğinde sunulmuş olup, organizasyona İlçe’miz Protokol mensuplarından Kaymakam’ımız Sayın Turan ERDOĞAN, Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Muhammet Ali SERİN, Çay Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih KAYGISIZ, Siyasi Parti İlçe Başkanları’mızdan Sayın İbrahim TÜRKKAN ile Sayın Ali SAKCI, Anadolu Ajansı Temsilcisi Sayın Kadir KİPER ile Doğan Haber Ajansı Temsilcisi Sayın Muzaffer NAL, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Sayın Dr. Sultan Asena UÇAROĞLU, Birim’imiz Müdür’ü Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK başta olmak üzere tüm Akademik Personelleri’miz ev sahipliği yapmış olup, toplantıya Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Mehmet Emin TÜMURTAŞ ve Müdür Yardımcısı Sayın Fatih AKSOY, Çay Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Sayın Uğur KILIÇ ile Müdür Yardımcısı Sayın Ömer KAYMAKCIOĞLU, Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Sayın Ercan YILMAZ, Müdür Yardımcısı Sayın Şükrü SAÇI, Çay Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Savaş BAŞDOĞAN, Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Mustafa POLAT ile Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet KARAKUŞ, Çay Şehit Kamil Tuna Anadolu Lisesi Müdürü Sayın İsa KAYA ile Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet KOYUNCU, Çay İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Ekrem Doğan ERÖZTÜRK ile Müdür Yardımcısı Sayın Baki TÜRKMEN, Çay Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Basri YÖNTEM katılım göstermişlerdir.

Toplantıda ÖSYM Başkanlığı’nın 2018 yılı YKS sınavları sonrasında ve tercih aşaması öncesinde Paydaşlar’ımız ile tanışma, Birim’imizin-Bölümler’imizin ve Akademik Personeller’imizin tanıtımları amaçlanırken, Paydaşlar’ımız ile etkileşim ve devamında ilişki sağlanıp, paylaşımlarla birlikte temasın sağlanması ve bu sayede eksikliği hissedilen İlçe’miz/Yöre’miz öğrencilerinin Birim’imize katılımının sağlanması hedeflenmiştir.

İlçe’miz Kaymakamı Sayın Turan ERDOĞAN’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantı dahilinde Birim’imiz Müdür’ü Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK yaptığı açılış konuşmasında; Amacın Paydaşlar’la tanışmak ve birlikte çalışma imkanlarının araştırılması olduğunu ifade edip, mevcut 5 Program’da aktif kayıtlı 350 öğrencimizin bulunması ile birlikte Akademik kadro, araç-gereç, laboratuvar-atölye eksiklerinin bulunmamasının paralelinde kapasitenin 1000 öğrencinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Bu sorun nedeni ile öğrenci mevcudiyetini artırma adına katılımcıların mezun öğrencilerinin tercihlerinde Meslek Yüksekokulumuz’u tercih etmelerini sağlamak ve bu sayede farklı okulların aynı bölümlerine kayıt olabilmek için aynı puanı alan öğrencilerimiz ve ailesine maddi ve manevi katkı sağlamanın planlandığı belirtip, fakültelerede devam edilebileceğini bununla birlikte Çocuk Gelişimi Programı’nın ikinci öğretimininde öğrenci alımına başlanması nedeni ile ilgili bilgilendirilmeyi yapmış olup, organizasyonda emeği geçen Birim Personelleri’ne teşekkür etmiştir. Katılımcılarımız genel itibariyle organizasyondan memnun kaldıklarını ve ilgili mezun öğrencilerinin Çay MYO’na yönlendirilmesi konusunda mutabakatlarını beyan etmişlerdir.

Katılımcılarımızdan Kaymakam’ımız Sayın Turan ERDOĞAN, organizasyon için teşekkürlerini sunmuştur.

Katılımcılarımızdan Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Muhammet Ali SERİN, organizasyon ve teşrifler için teşekkürlerini sunmuştur. Devamında İlçe’miz dahilinde lise seviyesindeki okullar ile ilgili bilgi sunup, mezun oranlarını paylaşarak liselerde hem öğrenci sayısının hem de mezun sayısının azaldığını ancak yeni sistem ile doluluğun artacağını umduğunu belirtti. Özellikle önlisans düzeyinde yerleşebilecek öğrencilerin Çay MYO’na yönlendirilmesi gerekliliğini Müdür, Müdür Yardımcısı ve ilgili-sorumlu Rehber Öğretmenleri’ne rica etti.

Katılımcılarımızdan Kaymakam’ımız Sayın Turan ERDOĞAN, Çay MYO’nun hem fiziki hem de Akademik olarak yeterliliği ile birlikte geliştirilmesi gerekliliğini paylaşarak, mezun lise seviyesindeki öğrencilerin Çay MYO’na yönlendirilmelerinin önemli bir olgu olduğunu belirtti.

Devamında organizasyona teşrif eden katılımcılarımız kendilerini ve temsil ettikleri okulların tanıtımlarını yapmış olup;

Katılımcılarımızdan Çay Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Savaş BAŞDOĞAN, öğrencilerine tanıtım amaçlı  faaliyetlerin gerekliliğini belirterek, bundaki gerekliliğin de kasabasında genelde asgari personel olma eğilimin bulunması olduğunu belirtti.

Katılımcılarımızdan Çay Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Basri YÖNTEM, okullarında öğrenci sayısı problemi bulunmakla birlikte özellikle Çocuk Gelişimi Programı’na mezunlarının yönlendirilebileceğini belirtti.

Katılımcılarımızdan Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Mehmet Emin TÜMURTAŞ, Çay MYO ile ikinci kez Eğitim, Bilim, Sanat, Spor ve Kültürel Alanları Kapsayan İşbirliği Protokolü’nü imzaladıklarını belirterek, mezun öğrenciler için geçen yıllarda yapıldığı gibi bu yıl da yoğunlaşarak yönlendirme yapılacağını beyan etti.

Katılımcılarımızdan Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Mustafa POLAT, mezun öğrenciler için geçen yıllarda yapıldığı gibi bu yıl da  yönlendirme gerçekleştirileceğini ve daha önceden mezun olmuş Çay’da ikamet eden adayların yönlendirilmesinin gerekliliğini belirtti.

Katılımcılarımızdan Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Sayın Ercan YILMAZ, geçen yıl tüm öğrencilerine özellikle tanıtım yapıldığını belirterek, sosyal ve sözel programların  tercih edildiğini belirtti.

Katılımcılarımızdan Çay Şehit Kamil Tuna Anadolu Lisesi Müdürü Sayın İsa KAYA, Çay MYO ile ikinci kez Eğitim, Bilim, Sanat, Spor ve Kültürel Alanları Kapsayan İşbirliği Protokolü’nü imzaladıklarını belirtip bu kapsamda teknik okul gezisi ve tanıtım organizasyonu gerçekleştirildiğini ve önceki yıllarda Çay MYO ile ortak çalışmalar yapıldığını belirtti. Mezun konumundaki öğrencilerin çoğunluğunun lisans düzeyinde tercih yapmasına istinaden daha zayıf olan öğrencilerinin DGS ile ilgili olarak bilgilendirilme gerekliliğinin oluştuğunu beyan etti.

Katılımcılarımızdan Çay İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Ekrem Doğan ERÖZTÜRK, Çay MYO ile ikinci kez Eğitim, Bilim, Sanat, Spor ve Kültürel Alanları Kapsayan İşbirliği Protokolü’nü imzaladıklarını belirtip, geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine tanıtım ve yönlendirme yapılacağını vurguladı.

Katılımcılarımızdan Çay Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih KAYGISIZ, birliktelik ile organizasyonun amacının gerçekleştirilebileceğini belirterek, İlçe’deki birlikteliğin üst düzeylerde bulunduğunu, STK’lar ile siyasi parti ve bürokrasinin birlikteliğini yüksek olması avantajının kullanılması gerekliliğini vurguladı. Tercih aşamasında farkındalık ve sonrasında öğrencilerin okula devamlılığı adına yemek bursu verilebileceğini ifade etti.

Katılımcılarımızdan Çay Doğan Haber Ajansı Temsilcisi Sayın Muzaffer NAL, birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Katılımcılarımızdan Siyasi Parti İlçe Başkanları’mızdan Sayın İbrahim TÜRKKAN, fikir birliğinde olunma zorunluluğunu belirterek, İlçe’deki yurt binasını KYK’ya devredilmesi ile blokların kız ve erkek öğrenci olarak tahsisinin gerçekleştirildiğini bununla birlikte öğrenci sayısının artmaması durumunda erkek yurdunun kapatılma riski bulunduğunu belirtti.

Katılımcılarımızdan Siyasi Parti İlçe Başkanları’mızdan Sayın Ali SAKCI, 1200’leri bulan öğrenci sayısını 300’lere düşmesinin nedenlerinin belirlenmesi gerekliliği kapsamında özellikle belirli Akademik Personel’in öğrencileri zorladığını, sosyal imkanlar olarak yetersizliği ve ayrıca İlçe ile ilgili  dışarıdan tetiklenip yaşanan hoşnut olmayan olayların öğrencilerin devam etmesini engellediğini belirtti. Çay çevresi kasabalarından gelen öğrencilerin taşıma bedellerinin ücretsiz olması adına çalışma yapılması gerekliliğini ifade etti.

Katılımcılarımızdan Kaymakam’ımız Sayın Turan ERDOĞAN, İlçe’miz Esnaf Odası, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi ve Ziraat Odası başta olmak üzere diğer STK’ların da bu birlikteliğe dahil edilebileceğini, Meslek Yüksek Okulu’nu Güçlendirme Derneği kurulması gerekliliğini ve bu yıl için daha ciddi bir çalışma ile öğrenci kazanımının önemi çerçevesinde gerekliliğini vurguladı.

Birim’imiz Müdür’ü Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK, İlçe dışındaki öğrencilerin Çay MYO’ya yönlendirilmesi adına tanıtım için Birim Akademik Personelleri ile çalışma yapılacağını belirtti. Bu kapsamda tercih aşamasında İlçe okullarından talep gelmesi durumunda Birim Akademik Personeli görevlendirilmesinin yapılabileceğini beyan etti.

İlçe’miz/Yöre’miz lise ve dengi seviyesi mezun öğrencileri arasından üniversite sınavına girenlere tercihler sırasında yardım ve tavsiyelerde bulunacak ilgili Müdür, Müdür Yardımcısı ile Rehber Öğretmenleri’nin Organizasyon’a katılımları adına İlçe’miz Kaymakamlığı nezdinde Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan talep çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonun kahvaltı ve sonrasındaki toplantının devamında tüm katılımcılarımıza çevre düzenleme çalışmaları nihayetlendirilen Yerleşke’miz dahilindeki Eğitim binamız başta olmak üzere tanıtım gezisi düzenlenmiş olup, hatıra fotoğrafı çekimi yapılmıştır.

Katılımcımız başta Kaymakam’ımız Sayın Turan ERDOĞAN, Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü’müz Sayın Muhammet Ali SERİN, Çay Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı’mız Sayın Salih KAYGISIZ, İlçe’miz/Yöre’miz lise ve dengi seviyedeki Eğitim Birimleri’nin Müdür, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmenleri’mize ve basın temsilcilerimize teşekkürlerimizle…

 

 

03 Temmuz 2018, Salı 307 kez görüntülendi