İlçemiz KYK Yurt Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ve Birimimizce yapılan görevlendirme ile 25 Aralık 2019 tarihinde ilgili öğrenci yurdunda Davranışsal Bağımlılık ve devamında Gönüllülük Bilinci temalı konferans organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Konferansın Davranışsal Bağımlılık temalı sunumu Birimimiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ve devamındaki Gönüllülük Bilinci temalı sunumu Birimimiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ tarafından gerçekleştirilmiş olup, grubumuza Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK refakat etmiştir.

Birimimiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR konferansın Davranışsal Bağımlılık temalı sunumunda; Bu tür farklı programların bilgi verici olmasının yanı sıra iletişimleri de arttırdığını ve bu bağlamda hem öğrencilerin, hem çalışanların çalışma motivasyonuna da katkı sunduğunu belirtmiştir. 21. yüzyılın teknoloji ve eğitim çağı olduğu ve teknoloji ve internetin hayatımızda çok önemli olduğu, birçok kolaylıklar sağladığını ancak bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde kullanılmasının bağımlılık gibi ileri derecede psikopatolojik problemlere yol açabileceğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda bağımlılığın tanımının sonrasında bağımlılık türleri açıklanıp, bağımlılık türleri arasında başlangıçta öne çıkan kumar ve sonra ileri boyuta ulaşıp, günümüzün önemli sorunsalları arasında yer alan teknoloji bağımlılığı irdelenmiştir.

Konuşmasının devamında Amerikan Psikoloji Derneği bağımlılık tanısı ölçütlerinin neler olduğu, teknoloji bağımlılığının belirtileri, risk grupları, teknoloji bağımlılığının süreçleri, adım-adım teknoloji bağımlılığı, teknoloji ile ilişkimizin nasıl olması gerekliliği ve bu kapsamda kendimizi test edebilme adına evet-hayırdan oluşan anketin uygulanması ile devamında teknoloji bağımlısı olmamak için yapılması gerekenler sıralanmış olup, gençlere sanal iletişimden çok gerçek yaşam ilişkilerinin önemli olduğu vurgulanmış, aile ve arkadaş ilişkilerine, spor yapmaya, sağlıklı yaşam, zamanın verimli değerlendirilmesine dikkat çekilerek, bağımlılıktan korunma yolları önerilmiştir.

Birimimiz Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ konferansın Gönüllülük Bilinci temalı sunumunda; Günlük yaşamdaki muhtelif olaylara dayalı muhtelif örneklemeler ile günümüz gençliğine gönüllülük kapsamında aktiviteler sergileyen kurum ve kuruluşların tanıtımını yapmıştır.

Çay KYK Yurdunda kalan 80 öğrencinin katılım gösterdiği Davranışsal Bağımlılık ve Gönüllülük Bilinci temalı konferans kapsamında görevlendirilen Birimimiz Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan ORUNCAK, Çocuk Gelişimi Programı Akademik personellerinden Öğr. Gör. Mehmet Enes SAĞAR ve Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ’den oluşan grubumuza, gösterdikleri samimi ilgi nedeni ile Çay KYK Yurt Müdiresi Emine ELMAS nezdinde Çay KYK Yurt personellerine teşekkürlerimizle…

   

26 Aralık 2019, Perşembe 303 kez görüntülendi