2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonu Bahar yarıyılı sonunda, başvuru süresini takip eden bir ay içerisinde 2 Ek Sınav hakkı verilecektir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 08.07.2019 – 22.07.2019 tarihleri arasında Çay MYO Öğrenci İşlerine şahsen yapmak zorundadırlar.

Bu kapsamda; 1. ek sınav hakkı uygulaması 29 Temmuz-2 Ağustos 2019 ve devamında 2. ek sınav hakkı uygulaması 02 Eylül-06 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esaslarına göre durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

  • Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olan sınava katılmayan öğrencilerimize 4 yarıyıl ek süre ve sınava katılıp başarılı olup geriye 5 ve altında dersi kalan öğrencilerimize 3 yarıyıl ek süre verilecektir.

Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise kayıtları azami öğrenim süresini tamamladıkları için silinecektir.

Başvuru dilekçe örneği için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://caymyo.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/58/2019/07/Başvuru-Dilekçe-Örneği.docx

08 Temmuz 2019, Pazartesi 265 kez görüntülendi