Çocuk Gelişimi Programı iki yıl (dört dönemlik) ön lisans eğitimi veren ve çocuklarla ilgili kamu ve özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir programdır. Çocuk Gelişimi Programı, doğum öncesinden 0-18 yaşlar arasına kadar normal ve farklı gelişim özellikleri gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimler ile öz bakım becerileri) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, okulöncesi, okul ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel çevre düzenlemesi yapma, program uygulama ve denetleme; programın çocuğa, ailelere ve diğer ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk – aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

 

 Mezunların İstihdam Alanları

İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel kreş ve anaokullarında,
İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
Usta öğretici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında,
Ana-baba eğitimcisi olarak Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde,
Bakıcı anne olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında,
Tasarımcı olarak Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde,
Çocuk bakım elemanı olarak Çalışan anne – babaların çocuklarının bakımında,
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında,
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde,
Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,
Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,
Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,
Anaokullarında,
Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,
Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,
Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde,
Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,
Eğitsel oyuncak üretiminde,
UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,
Sivil Toplum Örgütlerinde

çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir.

Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları;

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliğidir.

Programımıza YGS-4 puanına göre öğrenci alınmakta olup öğrenci kontenjanımız 80’dır.

Bölüm Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Erdoğan ÖZGÜR yürütmektedir. Bölümümüzde kadrolu diğer Öğretim elemanlarımız; Öğr. Gör. Sümeyye ÇENGELCİ,  Öğr. Gör. Veysel ÖZKAN ve Öğr. Gör. Ümmügülsüm ÜNLÜ ‘dür.

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Çalışmak için Gereken Nitelikler 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, yaratıcı bir kimse olması gerekir. Ayrıca, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan bıkmayan, ana-babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca insan ilişkilerinde başarılı bir kimse olması beklenir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunları “Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi” unvanı ile görev almaktadırlar. Çocuk Gelişimi ve eğitimcisi genellikle kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri için eğitim programları hazırlar; bu programları bizzat uygular ya da uygulayıcıları denetler, ana-babalara çocuklarına ilişkin çeşitli sorunlarında yol gösterir; çocuk hastanelerinde tedaviye alınan çocukların hastaneye uyum ve hastanede kaldıkları sürece eğitim sorunları ile ilgilenir, bunun için gerekli programları hazırlar, uygulanmasını sağlar. Ayrıca özel eğitim gerektiren çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve ailelere yönelik rehberlik çalışmaları düzenleme de çocuk eğitimcisinin görevleri arasındadır.

 

Çalışma Alanları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde çocuk gelişimi elemanı; hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini sağlayacak yardımcı hastane elemanı; çocuk hastanesi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman; televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı; çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilirler.
Ülkemizde okul öncesi çocuğun eğitim sorununa önem verildikçe, birçok kurum, çalışan annelere kreş ve yuva açtıkça, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarına giderek artan bir gereksinme duyulacaktır.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE ÖĞRETMENİ TANIM 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLERİ 

 

Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ 

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları,
– Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
– Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan oyuncak ve eğitici araçlar.

30 Ocak 2016, Cumartesi 6215 kez görüntülendi