Elektrik programı; elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, transferi, dağıtımı aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili gerekli bilgilerin edinilmesini sağlayan programdır. Yine aynı derecede önemli olarak elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesi yönleri de bulunmaktadır. Bu alanlara ek olarak, yapılarda elektriğin emniyetle tesis edilmesi ve bakımının yapılması da vardır.

 

Elektrik Programının Hedefleri:

Elektrik Programı fabrika bakım ve imalat teknikerliği elektrik kumanda tekniği, bilgisayar destekli tasarım (Autocad), elektrik bakım, arıza ve onarım teknikleri, elektrik ve elektronik ölçümler, analog, sayısal ve güç elektroniği, otomatik kontrol, elektrik makineleri, enerji iletimi ve dağıtımı hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik bir programdır.

 

Elektrik Teknikerinin Endüstrideki Yeri:

Elektrik Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/posta başı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için orta direk mesabesinde bir kişidir. Tezgâh ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.

 

Elektrik programını bitiren öğrenci genel olarak aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur.

 • Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir.
 • Yarı iletken anahtarlama elemanlarını tanır, bu elemanlarla elektrik makinelerinin ve güç sistemlerinin kumanda edilme tekniklerini bilir.
 • Elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği kazanır.
 • Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini öğrenir, bireysel çalışmalarla uygulamasını gerçekleştirir.
 • Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizmeyi öğrenir.
 • Modern kumanda devrelerini tanır, programlanabilir lojik kontrol cihazlarını programlama ve kullanma yeteneği kazanır.
 • Elektrik kumanda devre elemanları ile kumanda problemleri çözme becerisi kazanır.
 • Elektrikte uygun ölçüm yapma ve test donanım bilgi, becerisini ve uygulama pratiğini kazanır.
 • Elektrik makinelerini tanır, kullanılması ve davranışları hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanır.
 • Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi kazanır.
 • Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan endüstriyel alanda cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip, öz güveni yüksek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkilerinde uyumlu, nitelikli birer teknik eleman olarak mezun olmaktadırlar.

 

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

Çay Meslek Yüksekokulu Elektrik Programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim- öğretim verilmektedir.

Öğrencilerimiz 4 (dört) yarıyıllık eğitimleri boyunca sanayiye yönelik deneyimini ve uygulamaya yönelik beceri kazanımlarını artırmak amacıyla aşağıda belirtilen laboratuvarlarda, derslerde anlatılan teorilerin laboratuvar çalışmalarını da yapmaktadırlar.

 • Çizim Laboratuvarı (Proteus-Autocad)
 • Elektrik Atölyesi (Tesisat- Elektromekanik Kumanda-Sarım Tekniği Uygulama Birimleri)

Elektrik programımızda verilen teorik dersler ve laboratuvar uygulamalarının yanında yöremizde bulunan fabrika, elektrik santralleri gibi endüstri işletmelerine düzenlenen teknik geziler ile endüstrinin büyük ihtiyaç duyduğu kendine öz güveni olan, hata bulma, problem çözme, doğru karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması özelliklerine sahip elektrik teknikeri yetiştirmektedir. Her eğitim yılı sonunda 30 işgünü süresince endüstriye dayalı öğrenim (staj) yaptırılmaktadır.

 

İş Hedefleri:

Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde geniş bir alanda iş bulabilmektedir. Elektrik bölümünden mezun olan öğrenciler kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atölye işletmelerinde
 • Fabrikaların elektrik atölye ve laboratuvarlarında
 • Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda
 • Elektrik proje bürolarında
 • Üniversitelere bağlı yapı işleri birimlerinde
 • Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde
 • Asansör, yürüyen merdiven vb. montaj bakım onarım
 • Deniz liman işletmelerinde
 • Hava limanlarında

iş bulabilmektedirler. Ayrıca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türk Telekom, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Mezunlarımızdan bir kısmı ise kendi işletmelerini kurarak iş hayatına atılmaktadırlar.

 

Mesleki ve Teknik Eğitimde İlerleme:

“Elektrik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde;

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji Yönetimi
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik ve Elektroniği
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yukarıda açıklananlara esas teşkil etmek üzere Çay Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı halen normal öğretim ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Elektrik programının 40 kontenjanı bulunmaktadır.
14 Şubat 2017, Salı 3115 kez görüntülendi