Genel Bilgi

Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü, sanayinin can damarlarından biri olup, motorlu araçların günümüzdeki önemine ve vazgeçilmezliğine bağlı olarak hızlı gelişen alanlardan birisidir. 

Gerek tasarım, gerek üretim-imalat aşamasında ve gerekse satış sonrası bakım-onarım-hizmet alanında yer alabilecek, nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayabilecek kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına katkı sağlayacak, endüstrinin ihtiyaçları olan nitelikli teknik ara eleman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla, günümüz otomotiv teknolojisine hakim, yetişmiş elemanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Otomotiv Teknolojisi Programı, bu gereksinime cevap verebilme adına otomotiv elektrik-elektroniği, motor bilgisi, malzeme teknolojisi, güç aktarma organları gibi otomotiv sektörünün temel kurallarını bilen, mesleki olarak nitelikli, teorik ve uygulama bilgisi yanında, yeterli yabancı dil ve bilgisayar bilgisi edinmelerini sağlamak, kendilerine ileride gerekli olabilecek çeşitli sosyal özellikleri mezuniyetlerine kadar kazandırabilmeyi amaçlayan, lise eğitiminden sonra 2 yıllık-4 yarıyıllık ön lisans eğitimi veren örgün bir programdır. Dersler dönemlik işlenmekte olup, her yarıyılda en az 14 hafta olmak üzere toplam 56 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. 

Otomotiv Teknolojisi ön lisans programına, Ö.S.Y.M. tarafından yapılan Y.G.S.’na girip ve yeterli Y.G.S.-1 puanı alan ilgili meslek lisesi ve genel lise mezunları ile, sınavsız geçiş için ilgili meslek lisesi mezunları arasından tercihlerine göre yerleştirme yapılmaktadır. Programa, her sene 40 civarında öğrenci yerleştirilmektedir. 

Programımız, A.K.Ü. Çay M.Y.O. bünyesinde 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Motor Programı olarak açılmış ve daha sonra adı değiştirilerek Otomotiv Programı ve son uygulama ile Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri bölümü içerisinde Otomotiv Teknolojisi Programı adını almıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında, Çay M.Y.O.’nun Elbiz mevkiinde inşa edilen yerleşkesindeki yeni atölye binaları kullanıma alınan Program, bu döneme kadar ve sonraki yıllarda bir çok kurum ve kuruluş tarafından, gerek teknik alt yapı gerekse eğitim şartları açısından desteklenmiştir. 

Programda eğitim ve öğretim teorik, uygulama, proje ve atölye çalışmaları şeklinde sürdürülüp bilimsel, teknolojik, düzenli laboratuar ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek, profesyonelce yapılmaktadır. Dersler genelde % 35 uygulamalı, % 65 teorik olup, %70 mesleki derslerden, %30 oranında da servis derslerinden oluşmaktadır. Dersler teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre işlenilmekte olup, modern eğitimin mevcut imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. 

Atölye ortamı gerektiren derslerin büyük çoğunluğu M.Y.O.’muzda ki mevcut atölyelerde, belirli bir kısmıda Çay E.M.L.’nin olanaklarıyla tamamlanmaktadır. Atölye ortamı gerektirmeyen dersler, M.Y.O.’muzda verilmektedir. 

Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruptur. Zorunlu dersleri her öğrenci almak zorunda olup, seçmeli dersler içerisinden ise öğrenciler istedikleri dersi kendi arzularına göre seçebilmektedir. Sınavlar, dersin niteliğine göre değişecek şekilde yazılı, sözlü, ödev, proje yada atölye çalışması şeklinde yapılmakta ve 4’lü Kredi Sistemi’ne göre değerlendirilmektedir. 

Programda, her öğrencinin en az 30 iş gününü kapsayan bir uygulama stajını tamamlaması gerekmektedir. 

 

Program Eğitim Amaçları:

1- Öğrenciyi etik ve ahlâki duyarlılık çerçevesinde kendini otomotiv alanında sürekli geliştiren bir birey haline getirmek.

2- Öğrencinin güncel otomotiv sektörünü tanıyan, sorumluluklarını zamanında ve yeterli özen ile yerine getiren, takım çalışmasına yatkın bir ara eleman olmasını sağlamak.

3- Mezun öğrencinin paydaşların beklentilerini karşılamasını sağlamak.

 

Sunulan Olanaklar 

Programdaki dersler kadrolu 2 öğretim görevlisi, M.Y.O.’muz ile Üniversite’nin diğer birimlerinden görevlendirilen öğretim elemanları ve Çay E.M.L. öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Mesleki derslerin büyük çoğunluğu kendi atölyelerimizde, belirli bir kısmı da Çay E.M.L. atölyelerinde yapılmaktadır. Otomotiv Teknolojisi programında, yaşam boyu öğrenme amaçlı olarak sertifika eğitim çalışmaları devam etmektedir. 

Öğrenciler kullanımlarına ayrılmış 2 bilgisayar laboratuvarındaki toplam 45 bilgisayarda işlemlerini yapabilmektedir. Öğrenci kullanımındaki bütün bilgisayarlar lisans yazılımlı olup 15 bilgisayarda internet hizmeti sunulmuştur. Öğrenci yemekhanesi mevcut olup, fast food türü yemek yiyebileceği öğrenci kantini bulunmaktadır. Burada masa tenisi, langırt, bilardo v.b. çeşitli oyunlar mevcuttur. Çeşitli spor faaliyetlerinde kullanılan 2 adet basketbol sahası mevcuttur. Kütüphane-Okuma Salonu M.Y.O.’nun alt katında mevcut olup, ana kampüste bulunan merkezi kütüphaneden de öğrenciler yararlanabilmektedir. A.K.Ü. bünyesinde, öğrenciler tarafından kurulmuş olan ve çeşitli sosyal etkinliklerde bulunan Otomobil Kulübü mevcuttur. 

 

Mezunlar

Otomotiv Teknikeri’nin almış olduğu eğitim, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır. 

Mezunlarımız, Otomotiv Teknikeri unvan ile otomotiv alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu kurumlarında/kuruluşlarında Tekniker kadrosu ile çalışabilmektedirler. Özel sektörde geleneksel ve modern teknoloji ile üretim yapan endüstrilerde, otomotiv sektörünün imalat, satış, satış sonrası, yedek parça, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi kademelerinde yönetici/mühendis ile işçi arasında ki nitelikli eleman olarak çalışmalarında grup liderliği, servis-yedek parça-atölye yöneticiliği, personel eğitimleri gibi pek çok alanda sorumluluk ve görev alabilme imkânı bulmaktadırlar. Özellikle satış sonrası hizmetleri ile ilgili olarak, kendi işyerlerini açıp çalıştırabilmektedirler. 

Program mezunlarının istihdamı açısından önemli diğer bir unsurda yetkili servis, araç muayene istasyonu ve emisyon ölçüm merkezlerinde kanunla belirlenmiş olarak programdan mezun, diplomalı eleman çalıştırmaları zorunluluğu olmasıdır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilen Akademik Birimler

Otomotiv Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler Ö.S.Y.M. tarafından, her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puan aldıkları takdirde, aşağıdaki lisans programlarını tercih ederek dikey geçiş yapabilirler. 

Mühendislik Fakülteleri :
-Makine Mühendisliği
-Gemi Makinaları Üretim Mühendisliği
-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
-Otomotiv Mühendisliği
-Uçak Gövde-Motor
-Uçak Gövde-Motor Bakım 

Teknik Eğitim Fakülteleri :
-Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
-Otomotiv Öğretmenliği
-Makine Öğretmenliği
-Enerji Öğretmenliği
-Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 


Staj Esasları 

Stajlar 1. ve 2. sınıfın sonunda, yaz tatilinde yapılır. Staj süresi 30 (otuz) iş günüdür. İki günden fazla yaz okuluna giden öğrenci (resmi olmayan, özel iş yerlerinde staj yapmak şartıyla) staj yapamaz. Yaz döneminde staj yapmak isteyen yaz okulu öğrencisi, yaz okulu bittikten sonra staj yapabilir. 

Öğrenci, Yüksekokul’umuz Staj Bürosu’ndan alacağı, 2 adet Zorunlu Staj Formunu eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurarak, staj yapma isteğinin kabul edildiğine dair staj yapacağı kurum/firma yetkilisine onaylattıktan sonra, stajın süre ve yapıldığı kurum/firma olarak uygunluğu konusunda Bölüm Başkanı’nın onayını alıp, iki adet nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte, staj başlama tarihinden en geç 3 gün içinde tüm belgelerini Öğrenci İşleri Bürosu’na elden teslim edecektir. Resmi kurumlarda çalışan öğrencilerimizin, çalıştıkları kurumlarından alacakları görev belgelerini bu evrakların içine eklemeleri gerekmektedir. 

Staj yapacak öğrencilerin sigortaları, Üniversite’miz (Yüksekokulu’muz) tarafından yapılacaktır. 

Zorunlu Staj Formunun kurum/firma onayı için, aslı ile sonradan değiştirilmek şartıyla faks veya fotokopisi, Bölüm Başkanı’nın önceden bilgilendirilmesiyle birlikte kabul edilebilmektedir. Bölüm Başkanı, stajın söz konusu kurum/firmada yapılıp-yapılmayacağına karar vermede yetkilidir. Bu nedenle öğrencinin staj yapmak istediği kurum/firmanın uygunluğu konusunda, tüm işlemlerin öncesinde Bölüm Başkanı ile görüşmesi gerekmektedir. Bölüm Başkanı gerekli gördüğü takdirde, staj yeriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi staj yapılacak kurum/firmadan veya öğrenciden talep edebilir. 

Öğrenciler staj takviminde belirlenen tarihlere, aynen uymak zorundadır. İlgili Müdür Yardımcısı veya Bölüm Başkanı’nın bilgisi dışında, staj yerleri değiştirilemez. Öğrencinin belirtilen staj yerinde herhangi bir sebeple ilişiği kesilmesi halinde, öncelikle Bölüm Başkanı’na veya Danışmanı’na bilgi vermesi zorunludur. Yer değişikliği söz konusu olduğunda, öğrencinin gerekçeli dilekçe yazması ve yeni bir staj yeri belirleyip önermesi gerekmektedir. 

Öğrenciler onaylanmış staj dosyası ve belgeleri üzerinde değişiklik yapamazlar. Tespiti halinde, staj geçersiz sayılır ve disiplin işlemi başlatılır. 

Öğrenciler staj süresi boyunca kendilerine verilen programa uygun olarak yürüttüğü çalışmaları günü gününe ya da haftalık olarak not eder ve staj dosyasına geçirir. Öğrenci tarafından doldurulan formlar kurum/firmanın görevlendirdiği eğitici personel, servis mühendisi, servis müdürü veya staj amirince imzalanır. Uygulama bitiminde kurum/firmanın amiri, öğrencinin yaptıklarını gösterir sayfaları denetleyerek onaylar. Dosyanın tamamlanmış olması için tüm belgelerin kurum/firma tarafından onaylanması gereklidir. 

Öğrenciler staj süresince stajla ilgili bilgi almak istedikleri konularda, Bölüm Başkanı veya Danışmanı ile irtibat kurabileceklerdir. 

Öğrenciler staj yaptıkları kurum/firmanın bağlı olduğu iş yeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak ve davranışlarıyla çevreye örnek olmak zorundadır. Staj yapılan kurum/firmanın amiri tarafından, Yüksekokul Müdürlüğü’ne bildirilmesi kaydıyla staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumları, Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu konuda, Staj Komisyonu’nun takdir hakkı saklıdır. 

Öğrenciler staj yaptıkları kurum/firmanın kullandıkları alet, malzeme ve tesislerini özenli kullanmak zorundadırlar. 

Yaz döneminde yapılan stajlara ilişkin staj dosyaları en geç, takip eden güz döneminin kayıt yenileme haftası içerisinde, eğitim-öğretim dönemi sürecinde yapılan stajlara ilişkin staj dosyaları ise staj bitimini takiben en geç 3 hafta içinde elden Bölüm Başkanı aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğü’ne teslim edilir. Belirlenen süreler içinde dosyalarını teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılır. Staj dosyalarının, kargo veya posta yoluyla teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Staj dosyaları içinde yer alan Devam Çizelgesi ve İşveren Değerlendirme Raporu, kurum/firmanın antedi basılmış, kapalı, kaşeli ve imzalanmış bir zarf içerisinde teslim edilir. Bu raporun açık olarak teslim edilmesi durumunda, öğrencinin stajı geçersiz sayılır. Raporun posta yolu ile gönderilmesi durumunda, postadaki kayıp yada gecikmelerden Çay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü sorumlu değildir. 

Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrenciler ile herhangi bir derse devam zorunluluğu olmayanlar (katılması gereken uygulamalar, sınav günleri v.b. dışında) öğrenciler eğitim-öğretim dönemi içinde de stajlarını yapabilirler. Mezuniyeti için tek dersi olan öğrenciler, devam zorunluluğuna bakılmaksızın, dersi olduğu gün staj süresinin dışında kalmak şartı ile eğitim dönemi içerisinde staj yapabilirler. 

Stajla ilgili her türlü beyanlarından, öğrenci sorumludur. 

Son Güncelleme (Pazartesi, 27.06.2011)


Atölye 

Motorlu araçların üretimi ve bakım, onarım-servis alanında çalışacak olan öğrencilere yeterli olabilecek şekilde atölyelerde deneyim ve tecrübe kazanmaları gerekmektedir. Mezunlar kamu ve özel sektöre bağlı fabrikalarda çalışırken, deneyim eksikliğini en aza indirgemek için gerekli alt yapıyı atölye çalışmaları ile sağlamaktır. 

2007-2008 eğitim-öğretim yılında, Çay M.Y.O.’nun Elbiz mevkiinde inşa edilen yerleşkesindeki yeni atölye binaları kullanıma alınan Program, bu döneme kadar ve sonraki yıllarda bir çok kurum ve kuruluş tarafından, gerek teknik alt yapı gerekse eğitim şartları açısından desteklenmiştir. 

M.Y.O.’muzun yerleşkesi içerinde, ana eğitim binasından bağımsız şekilde planlanan, 720 m2 kapalı alan üzerine kurulu atölye binası içerisinde, 200 m2 kapalı alanda teşkilatlandırılmış olan Otomotiv Teknolojisi Programı atölyeleri, kendi içinde birbiriyle irtibatlı olacak şekilde, Motor-Mekanik ve Otomotiv Elektriği-Elektroniği şeklinde 2 adet atölyeye sahiptir. 

Otomotiv Elektriği-Elektroniği atölyesinde çok sayıda maket-model halinde, çalışır durumda taşıt elektrik-elektronik sistemi-devresi ve diğer ekipmanlar mevcuttur. Bu sistemlerden-devrelerden uyarlanarak tasarlanmış, işler halde, çok sayıda öğrenci çalışması bulunmaktadır. Çeşitli elektrik panoları üzerinden, tesisatlara ait uygulamalı eğitimler sürdürülmektedir. 

Motor-Mekanik atölyesinde kesit araç ve motorlar ile çok sayıda çalışır durumda karbüratörlü ve son model elektronik kontrollü, çok nokta enjeksiyon sistemli motorlar ve diğer ekipmanlar mevcuttur. Mevcut motor ve aktarma organları üzerinde, uygulamalı eğitimler sürdürülmektedir. 

Atölyeler teorik eğitimi tamamlayıcı şekilde, çeşitli araçlara yönelik muhtelif bakım, ayar-servis ve test-kontrol ekipmanları ve diğer yardımcı donanım ile donatılmıştır. Atölyelerin her birisinde, 20-25 öğrenci uygulamalı ders yapabilmektedir. 

Teknik resim salonu, teori sınıfları, öğretim elemanları ve teknisyen odaları ana eğitim binasında bulunmaktadır. 

Atölye ortamı gerektiren derslerin büyük çoğunluğu M.Y.O.’muzda ki mevcut atölyelerde, belirli bir kısmıda Çay E.M.L.’nin olanaklarıyla tamamlanmaktadır. Atölye ortamı gerektirmeyen dersler, M.Y.O.’muzda verilmektedir. 

Atölyelerde Bulunan, Muhtelif Malzeme ve Ekipmanlar: 

Matkap ve tezgahı, jeneratör, mengene ve masası, muhtelif krikolar, işkenceler, jalaskar, torkmetre, hidrometre, takometre, kompresyon test aleti, vakummetre, elektronik-standart kumpas, mikrometre, komparatör, dijital ve mekanik avometre, voltmetre, bobin kontrol cihazı, bilgisayar, marş motorları, alternatörler, külbütör, sübaplar, pistonlar, motor blokları, kam mili, benzin otomatiği, krank mili, turbo, distribütör, bobin, muhtelif akü, baskı plakaları, setli mil, akslar, yaprak amörtisör, tornavida seti, oto hız göstergesi, klavuz-pafta ve kolları, lehim, lokma takımı, muhtelif anahtar takımları, taşlama takımı, küçük-büyük fleks, mıknatıslı tornavida, yan keski, bujiler, kelepçeler, segman pensesi, bijon anahtarı, eğeler, allen takımı, tel fırça, karga burun, ayarlı penseler, makaslar, yağdanlık v.s.


İletişim 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARSLAN
Motorlu Taşıtlar ve Ulaştırma Tekn. Blm. Bşk.
Tel:0 272 631 35 05
e-mail:muarslan@aku.edu.tr

 

14 Şubat 2017, Salı 4612 kez görüntülendi