Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 62110 sayılı yazısı gereğince;

1- Üniversitemiz birimlerinde bütünleme sınavı ve yaz öğretiminden birinin uygulanmasına,

2- Üniversitemiz akademik birimlerinden Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesl, İslami İlimler Fakültesi
ile Bolvadin Uygulamalı Bilimler
Yuksekokulu’ nda 
yaz öğretiminin, diğer birimlerde ise bütünleme sınavının uygulanmasına,

3- Yaz öğretimi uygulayan birimlerimizde bütünleme sınavı açılmamasına, bütünleme sınavı
uygulayan birimlerimizde ise öğrencilerin üniversitemizden ve diğer üniversitelerden yaz öğretiminde
ders almamasına,

4- Yaz öğretimi uygulanan birimlerimizde öğrencinin almak istediği derslerin açılmaması
durumunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Uygulama ilkeleri’nde belirtilen özellikleri
taşıyan diğer Üniversitelerden yaz öğretiminde ders alabilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

07 Haziran 2018, Perşembe 96 kez görüntülendi