2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz dönemi sonunda uygulanacak ek sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir. (2019 ve daha önceki kayıtlı öğrenciler başvurabilir.)

Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereği tüm derslerinden (almadığı/alamadığı, DZ ve diğer başarısız tüm dersleri için) sınav haklarından yararlanabileceklerdir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan ve almadığı dersleri ekleyemeyen öğrenciler Çay MYO öğrenci işleri ile irtibata geçebilirler.

 

Başvurular linke göre yapılacaktır.

Ek Sınavlara ilişkin takvim

04.09.2023 – 15.09.2023  Başvuruların alınması

25.09.2023 – 01.10.2023  Birinci Ek Sınavlar

09.10.2023 – 15.10.2023  İkinci Ek Sınavlar

31 Ağustos 2023, Perşembe 122 kez görüntülendi