2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 12.02.2021 tarih ve 2021/5a sayılı Senato kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda uygulanacak ek sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir. (2019 ve daha önceki kayıtlı öğrenciler başvurabilir.)

Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereği tüm derslerinden (almadığı/alamadığı, DZ ve diğer başarısız tüm dersleri için) sınav haklarından yararlanabileceklerdir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan ve almadığı dersleri ekleyemeyen öğrenciler Çay MYO öğrenci işleri ile irtibata geçebilirler.

Azami Süresi Dolan Öğrenci Sınav Başvuru Dilekçesi

Ek sınav hakkında faydalanmak için aşağıda verilen linke tıklayınız.

Başvurular linke göre yapılacaktır.

 

Ek Sınavlara İlişkin Takvim

12.02.2024 – 23.02.2024 Başvuruların alınması

04.03.2024 – 10.03.2024 Birinci Ek Sınavlar

18.03.2024 – 24.03.2024 İkinci Ek Sınavlar

 

 Not: Bu Duyuru Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince öğrencilere tebliğ niteliğindedir.

17 Ocak 2024, Çarşamba 86 kez görüntülendi