10.07.2024 tarihinde birimimiz akademik personellerine Öğr. Gör. Sümeyye ÇENGELCİ tarafından öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri eğitimi verildi.

10 Temmuz 2024, Çarşamba 39 kez görüntülendi