Özet metni, anahtar kelimeleri ve tam metni verilen bildiri;

Birimimiz İta Amiri Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK tarafından, 21-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Balıkesir-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince ve Yerleşkesinde gerçekleştirilen, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumunun 22 Kasım 2019 tarihli programındaki eğitim konulu ve başkanlığını Prof. Dr. Rengin AK’ın gerçekleştirdiği oturumda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Özet:

Yükseköğretim kurumlarının kuruldukları yerlerin kentsel gelişimine katkıları konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir yaklaşıma göre, yükseköğretim kurumları yalnızca altyapı ve öğretim elemanları bakımından yeterli bulunan büyük kentlere kurulmalıdır. Sosyo-kültürel açıdan ve altyapı açısından yetersiz olan büyük kent dışı yerleşmelere kurulması yanlış ve kaynak israfı olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özünde bazı haklı gerekçeler olsa da seçkinci bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Diğer yaklaşım ise, yükseköğretim kurumlarının bulundukları yerin kentsel gelişmesine katkı sunduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ülkemizin görece geri kalmış bölgelerinin gelişimine katkı sunması bakımından bu yerlere yükseköğretim kurumlarının açılması gerekliliği vurgulanmaktadır. Birbirine neredeyse zıt iki yaklaşımdan acaba hangisi ülke gerçekleri açısından doğru olabilir? Bu anlamda her iki görüşün de daha detaylı bir biçimde irdelenmesi gerekmektedir. Çay ilçesinde bir meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Çay halkı ile bu meslek yüksekokulu arasında bir bağ olduğu, halkın bu kurumların gelişmesine katkı sunduğu, bu kurumların da kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunduğu görülmektedir. Bu çalışmada,  konunun paydaşları ile yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında, bu kurumların kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkısı değerlendirilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksek Okulu, Kentsel Gelişme, Yükseköğretim.

 

Bildiri

http://caymyo.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/58/2019/12/Çay-Meslek-Yüksekokulu’nun-Çay-İlçesine-Ekonomik-Ve-Sosyal-Açıdan-Katkıları.pdf

12 Aralık 2019, Perşembe 178 kez görüntülendi